В очакване да започне 106-та конференция на Международната организация на труда. Българската делегация ще вземе участие в следващите 2 седмици и ще допринесе към дебата за социалната закрила и проблемите с трудовата миграция.

 Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова присъства на официалното откриване на 106-aта сесия на Международната конференция на труда на МОТ в сградата на ООН в Женева, Швейцария. Конференцията се провежда ежегодно, събирайки представители на правителства, работници и работодатели на 187-те държави-членки на организацията.

На тазгодишната сесия присъстват над 4000 делегати, които ще дискутират най-належащите въпроси и предизвикателства, пред които е изправен трудовият свят в днешно време. Сред основните теми на форума са зелените работни места, трудовата миграция, фундаменталните принципи и права на работа, устойчивостта при бедствия и кризи.