Инвестициите в ранно детско развитие са ефективно средство за превенция на отпадането на децата от училище и са най-сигурната предпоставка за справяне на по-късен етап със структурната безработица. Те дават гаранция, че децата ще бъдат грамотни и ще имат високи резултати в средното и висшето образование. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на международна конференция на тема „Представяне на Специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017“.


Заместник-министърът отчете спад на безработицата в България, която за последните три месеца е 6,6% и е много под средноевропейското равнище. Въпреки подобряването на този показател, сред основните приоритети на МТСП остават трайно безработните и младите хора. Сред мерките, по които министерството работи, са борбата с неграмотността и мотивирането на младите хора да не отпадат от образователния процес, подчерта Русинова.

Във връзка с препоръката на Европейската комисия за решаване на проблема с трайно безработните Русинова припомни, че в 61 населени места в България са създадени центрове за комплексно обслужване на граждани от Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Целта е постигане на по-добра интеграция на безработните, на деца и младежи, отпаднали от образователната система, не само чрез механизми на социално подпомагане, но и чрез мерки за реализиране на пазара на труда, каза заместник-министърът.

 

Източник: mlsp.government.bg | линк към статията