Министерството на труда и социалната политика винаги е подкрепяло развитието на приемната грижа. Благодарение на средствата от Европейския съюз и ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и на работата на неправителствени организации, в момента над 2 000 деца са настанени в приемни семейства. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред зрелостници, живеещи в приемни семейства. Тя бе гост на абитуриентската им вечер, организирана от Националната асоциация за приемна грижа.


Тя подчерта, че политиката на деинституционализация и грижата за децата в приемни семейства е един от устойчивите модели за коренна положителна промяна на живота им. Зорница Русинова пожела на зрелостниците да запазят младежкия си устрем и мечти през целия си живот.

В момента приемните семейства в България са 1751. Те се грижат за 2117 деца. В подкрепа на процеса на деинституционализация на деца в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ се изпълнява схемата „Приеми ме 2015“. Тя осигурява възможности за предоставяне на „специализирана приемна грижа“ и развива нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

 

Източник: mlsp.government.bg | линк към статията