Горещи теми | Зорница Русинова - Results from #20

Социална политика

Как може социалната политика да е в подкрепа на работещите хора и как да ги стимулира да имат повече деца?
Работейки дълги години в социалната сфера, а и опитът ми на майка, ме доведоха до няколко практични решения, които са заложени в програмата на ГЕРБ. На първо място, сигурността и финансовата стабилност на страната са ключови, хората да се чувстват спокойни. Гаранцията за добро и качествено образование са другата предпоставка. А какви могат да са стимулите, например ако майката се връща на работа да получи финансова подкрепа от държавата за гледане на детето, да има повече безплатни занимални, да има детски градини на работното място, ако млади хора си намерят работа в друго населено място, през първата година да се поемат разходи до 200 лева за наем на жилище, такси за детски градини. Пишете ми, ако имате и вие предложения.

Приоритети в управленската програма на ГЕРБ

ПОДКРЕПА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ГАРАНТИРАНЕ стабилността на пенсионната система. Ежегодно УВЕЛИЧАВАНЕ на пенсиите спрямо ръста на икономиката и осигуряване на допълнителна ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА при добра събираемост на приходите.

Създаване и развиване на социални кухни за подкрепа на възрастни хора в нужда.

През мандата създаване на нов Закон за социалните услуги, който ще гарантира система от качествена грижа за възрастните хора, чрез различни социални услуги вкъщи и в общността, като:
- нова система за социален патронаж и грижи по домовете за нуждаещи се, в партньорство с общините и бизнеса;
- ангажиране по социални програми на млади специалисти в грижите за възрастни хора;

Подобряване на грижата за възрастните хора

ПРИВЕТСТВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В момента в България около 11 000 възрастни хора и хора с увреждания живеят в 160 специализирани институции за предоставяне на социални услуги, а чакащите за настаняване в тях са близо 3 600 души. Близо 1 000 са лицата, които чакат за настаняване в социални услуги в общността от резидентен тип. Докато вече грижата за деца се предоставя най-вече в семейна и близка до семейната среда, то при пълнолетните лица – грижата и подкрепата за лицата, които не могат да разчитат на помощ от близките си, основно се предоставя в специализираните институции. Много често тези институции са с много лоши
условия, наследени от соц. времена. Възрастните хора представляват една от най-големите групи на хора, с потребности от социални услуги и съответно ангажират голямата част от ресурсите за предоставянето им. Тази тенденция ще се засилва през следващите години в резултат на прогресивното застаряване на населението в България. Гарантирането на стабилността на пенсионната система е само една от стъпките. Създаването на нов Закон за социалните услуги, който ще създаде система от качествена грижа за възрастните хора, чрез различни социални услуги е пътят за подкрепа на възрастните.

Ще приветствам предложения за подобряване на системата за грижа за възрастните хора.