Приоритети в управленската програма на ГЕРБ

ПОДКРЕПА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ГАРАНТИРАНЕ стабилността на пенсионната система. Ежегодно УВЕЛИЧАВАНЕ на пенсиите спрямо ръста на икономиката и осигуряване на допълнителна ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА при добра събираемост на приходите.

Създаване и развиване на социални кухни за подкрепа на възрастни хора в нужда.

През мандата създаване на нов Закон за социалните услуги, който ще гарантира система от качествена грижа за възрастните хора, чрез различни социални услуги вкъщи и в общността, като:
- нова система за социален патронаж и грижи по домовете за нуждаещи се, в партньорство с общините и бизнеса;
- ангажиране по социални програми на млади специалисти в грижите за възрастни хора;