На 14 май в приемната на Министерството дойде една млада майка на 17 години с 8-месечното си бебе и със заявка да го изостави за осиновяване. Благодарение на Мобилния екип за работа с деца в риск, намерихме подходяща социална услуга, в която да бъдат настанени заедно майката с детето, за да не се допуска разделянето им. В резултат на бързата ни намеса майката и детето веднага бяха настанени в услугата звено "Майка и бебе", където им бе подсигурена сигурна и безопасна среда. С тях започна и към момента продължава работата на специалистите, с оглед подкрепа, помощ и превенция на изоставянето. С тях работят психолози и специалисти, помагаме на момичето да завърши училище и да се справи с грижата за бебето.

Това са социалните услуги, които държавата финансира, и които протестиращите в петицията си искат да отменим.