Социални услуги занапред ще ползват всички граждани, а не само социално слабите. Това е регламентирано в приетия вчера от парламента нов Закон за социалните услуги.
Социални услуги ще има във всяка община на територията на страната, в момента има 47 общини, на чиято територия няма държавно финансирани социални услуги. Част от социалните услуги ще са общодостъпни и ще се ползват без направление от социалните служби и без да се чака дълго. Такъв тип общодостъпна услуга например е посещението при логопед, който голяма част от българските семейства ползват за своите деца.
Жертвите на насилие и жертвите на трафик ще ползват специализирана подкрепа.


Държавата променя философията на финансиране на услугите. Преставаме да финансираме нещата, в които се финансират услуги, а започваме да финансираме комбинация от дейности. Така, както отиваме при един лекар и той ни дава комбинацията от лекарства, които ще ни излекуват, по същия начин е променена логиката на стандартите, които чрез комбинация от дейности - консултиране, обучение, рехабилитация, ще дадат най-добрата рецепта как да подпомогнем един човек.

Дава се възможност на частния сектор също да предоставя социални услуги. Това несъмнено ще доведе до реална конкуренция и до по-високо качество на услугите.