Дългото майчинство е извоювано право

Дългото майчинство е извоювано право

Българското правителство очаква конкретни указания от Европейската комисия, дали да премахне правото на годишен платен отпуск за периода на използване на отпуск за отглеждане дете до двегодишна възраст. Това е моят коментар във връзка с искането на бизнеса времето, през което работникът е бил в родителски отпуск, да не се взема предвид при изчисляване на полагаемия годишен платен отпуск.

Колкото до другото искане на бизнеса - за намаляване на периода на платеното майчинство - политиката на правителството е да стимулира майките да се връщат по-бързо на работа, а не да ги санкционира.

Tепърва ще преценим доколко kонкретните текстове в Кодекса на труда съответстват на решението на съда. Очакваме указания от ЕК, защото това касае всички страни членки.

Що се касае до искането на бизнеса първата година от майчинството да се намали с два месеца и половина, защото трудовият пазар има нужда от кадри, считам, че извоюваното право е право и по-скоро не можем да имаме директна връзка между демографията, степента на раждаемост и периода на майчинство. По-скоро политиките, които прилагаме в последно време от гледна точка на мотивиране на майките по-рано да се връщат на работа, са по-ефективни. При подобни искания трябва да се отчете и това, че в големите градове има недостиг на места в детските градини.

Стимулите са в конкретни текстове като разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване, които дават възможност майките, които са се върнали по-рано на работа, да получават половината от майчинството към заплатата си. Друг стимулиращ ефект има и схемата по ОПРЧР "Родители в заетост" за осигуряване на детегледач. Гъвкавото работно време също се ползва в администрацията, там сигурно 90 процента от служителите ползват тази възможност. Обяснението е, че в администрацията са заети предимно жени. Фирмите обаче, поради различни причини, не се възползват много от законодателните възможности за гъвкаво работно време, както и от проектните възможности за създаване на детски градини и детски ясли към предприятията. В същото време имат желание майките да се връщат по-рано на работа.

Mоят призив към работодателите e да организират детски кътове, ясли на място, където работят хората.