Започна кампанията "Мисията е възможна"


От Пловдив започна кампанията "Мисията е възможна". Няма различни деца, и е възможно да има бъдеще за всички. Днес се срещнах с три деца, които са били в приемни семейства и вече са млади хора, които работят и правят планове за бъдещето си.

Деинституционализацията означава много за обществеността, защото целта на нашата кампания е да покажем, че няма различни деца, а може да има различна грижа. Всички ние трябва да подкрепим децата, които поради някаква причина са изпаднали в състояние да живеят извън семейството си и да подкрепим хората, които се грижат за тях.

Министерството на труда и социалната политика, общините, неправителствените организации, родителите и учителите трябва да работят за това всяко дете да има равен шанс в живота. В Пловдив предстои извеждането на около 70 деца от институции, а в цялата страна 681 деца ще бъдат изведени от домове за деца, лишени от родителски грижи и от домовете за медико-социални грижи.

За успеха на "Приемната грижа" говорят цифрите - 2171 са приемните семейства в 156 общини в България. За 34 месеца по проект "Приеми ме" са преминали 4665 деца. В момента в приемни семейства се отглеждат 2036 деца, от които 8,9% са с увреждания, а 30% са от 0 до 4 години. 

Оттук нататък ни предстои най-тежката мисия – да убедим цялото общество, че мисията е възможна.