По данни на Бюрото по труда в секторите машиностроене, електротехника, медицина и транспорт делът на заетите позиции е 50%, а свободните работните места са над 1 400.

В четирите сектора недостигът на кадри е най-съществен. Най-големият интерес е в търсеното на електротехници и машиностроители.

Безработицата в момента е около 5.5%. От друга страна, предизвикателствата на пазара на труда са свързани с липсата на кадри. Няма работодател, който да не се оплаква от липсата на работна ръка. Праши се проучване, за да се изследва какви са причините тези професиите да не привличат младите хора и как да преодолеем това.

Внасянето на работна ръка винаги е бил един от начините, за да се разреши проблема с дефицита на кадри, но механизмът, който се търси, е по-доброто обвързване на образователната система в системата на средното и висше образование.

Предвиждат се 40 милиона лева от ОП "Развитие на човешките ресурси" за финансиране на българските работодатели. Трябва да се работи повече с дълготрайно безработните хора.