30 милн. лева от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси са отделени за развиване на патронажната грижа за самотни, възрастни хора в отдалечени места и за хора с увреждания. Изпълнихме още едно обещание.
През юни общините, в партньорство с болниците, ще могат да кандидатстват за проекти и да осигурят здравна и социална грижа по домовете на възрастни хора, самотни и трудноподвижни, хора с увреждания. Над 17 000 човека ще могат да получат почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.