По няколко важни приоритета в социалната сфера ще работи България в рамките на председателството си на Съвета на ЕС. Сред тях са две директиви – за командироването на работници на територията на ЕС и за правата на хората с увреждания. Най-разгорещени се очаква да бъдат преговорите по директивата за командироването на работници, защото по въпроса страните от Източна и Западна Европа изказаха противоположни мнения.

Тази директива предполага, че в рамките на до 18 месеца има човек, който е командирован на територията на друга страна членка, при определени условия той трябва да получава същото възнаграждение и същите условия на труд.

Изключително чувствителна тема, която засяга конкурентоспособността на много предприятия и фирми, които работят на територията на ЕС. Особено чувствителна е в сектора на транспорта, а за нас е важно да продължим да защитаваме и националния интерес, независимо от това че по време на председателството България не може да изразява позицията си.

Друг важен въпрос по време на българското председателство ще бъде синхронизирането на законодателството, свързано с правата на хората с увреждания в Евросъюза.

Актът за достъпност ще гарантира, че по еднакъв начин синхронизирането на услугите, които се предоставят между държавите членки, ще бъдат предоставени към хората с увреждания на общоевропейско ниво. Чисто практически това означава, че по еднакъв начин ще бъде осигурен достъпа до транспорт на всеки един човек с увреждания, ако преминава във всяка страна членка.

В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за първи път у нас стартират мерки за микрокредитиране на малки и средни предприятия. Вече са отпуснати първите три кредита на стойност между 4 000 и 15 000 евро с лихва между 3 и 7%. Проектите са в областта на АйТи технологиите и в сферата на услугите.