В края на месец април 2019 г. постъпва сигнал в социалната служба в Стара Загора за три деца, останали без надзор, като има съмнения, че едното дете – момиче на 9 години е било обект на физическо насилие от страна на възрастен мъж. Първоначално сигналът е подаден на тел. 112 от съседка, на която детето е споделило за тормоза. На децата е предоставена полицейска закрила и по-късно са настанени – двете по-големи в център, а най-малкото (на две години и осем месеца) – в приемно семейство. В момента тече досъдебно производство, а насилникът е задържан в ареста.

Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници. Децата не за първи път остават без родител у дома, като майката периодично ги изоставя, а на няколко пъти дори излиза и в чужбина. В тези случаи тя оставя грижите за децата – в момента на 9, 7 и ненавършени 3 години на хора, с които те нямат никаква връзка. С най- голямото дете специалистите работят от 2010 г. насам, когато то – в невръстна възраст е използвано от майката с цел просия. Социалните работници споделят, че за пръв път виждат случай на деца, които се радват, че ще бъдат изведени извън семейството, а „ще бъдат настанени в дом”.

През миналата година 3023 са децата изведени от семейства, като 1058 са изоставени от родителите си. 441 от тях още в родилния дом. Лекарите имат изключително важна роля за превенция на изоставянето, тъй като са не само първите, които посрещат новороденото, но и за съжаление първите свидетели на изоставянето на дете в родилно отделение. За съжаление тези случаи не са рядкост и заедно с тях социалните предприемат веднага спешни мерки, за да се подкрепят родителите, за да не изоставят детето си.

Сигурна съм, че социалните могат още по-добре да си вършат работа! Често се налага те да работят заедно с полицията, с лекарите, с учителите, но за да си вършат всички по-добре работата, това няма как да стане като създаваме страхове у хората, че нещо ще се случи с
децата им. Пропагандата в последните месеци и троловете, които бълват норвежки небивалици няма да спасят децата от насилие, но ако съсед или добър човек подаде сигнал, полиция, социални и лекари, могат да се намесят и да спасят дете.